Gif Sorunu

Başlatan Ziyaretci, 14 Eki 2018, 16:34

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ziyaretci

Merhaba forumumuzda bölümlerin yanında yazılan kişi avatarı ve konusu aşağıda resim ile göstereceğim zaten

PNG,veya JPG resimde böyle gözüküyorFakat gif türünde resim ekleyince görünmüyorYardımcı olursanız sevinirim.

tarantula901

Gifi link olarak mı eklenmiş
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Evet URL ile eklenince

tarantula901

Evet URL ile eklenince
Eklemiş olduğunuz mod vs ne kullanıyorsunuz.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Sadece ''[youtube]XYZ[/youtube]'' modu kullanıyoruz başka mod yok.

tarantula901

Default temada o özellik mevcut değil kullanmış olduğunuz temadan kaynaklı sadece normal resimleri kabul ediyor sanırım. temayı yapandan destek alabilirsiniz yada kullanmış olduğunuz temanın adını öğrenebilir miyim.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Temayı yapan kişi bize teknik destek sağlamayacak kurulum için yardım etti.
Temanın orjinali Inferno Tema olması lazım,

tarantula901

Temayı yapan kişi bize teknik destek sağlamayacak kurulum için yardım etti.
Temanın orjinali Inferno Tema olması lazım,

Temayı kimden aldınız pmden atarmısınız. yaptıkları özellikleri sitedeki var olan modları vs kullanmış oyuzden hangi modu vs onları öğrenmeniz gerek ondan sonra sorunu ortadan kadlırabilelim.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Bu sefer hiç kimsenin resmi gözükmedi tarantula ??

tarantula901

Bu sefer hiç kimsenin resmi gözükmedi tarantula ??
birsey yapmadikki niye gorunmuyor.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Özelden bir BoardIndex.Template.PHP dosyası attın ya onu denedik olmadı

tarantula901

Özelden bir BoardIndex.Template.PHP dosyası attın ya onu denedik olmadı
özelden dosya atttığımı hatırlamıyorum. eklemişsem eke eklemişsimdir.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Kod [Seç]
<?php
/**
 * Simple Machines Forum (SMF)
 *
 * @package SMF
 * @author Simple Machines
 * @copyright 2011 Simple Machines
 * @license http://www.simplemachines.org/about/smf/license.php BSD
 *
 * @version 2.0
 */

function template_main()
{
global $context$settings$options$txt$scripturl$modSettings;

// Show some statistics if stat info is off.
if (!$settings['show_stats_index'])
echo '
<div id="index_common_stats">
'
$txt['members'], ': '$context['common_stats']['total_members'], ' &nbsp;&#8226;&nbsp; '$txt['posts_made'], ': '$context['common_stats']['total_posts'], ' &nbsp;&#8226;&nbsp; '$txt['topics'], ': '$context['common_stats']['total_topics'], '
'
, ($settings['show_latest_member'] ? ' ' $txt['welcome_member'] . ' <strong>' $context['common_stats']['latest_member']['link'] . '</strong>' $txt['newest_member'] : '') , '
</div>'
;
// fetch last posters
$membs = array();
global $smcFunc;

foreach($context['categories'] as $category)
{
if(!empty($category['boards']))
{
foreach($category['boards'] as $b)
$membs[$b['last_post']['member']['id']] = $b['last_post']['member']['id'];
}
}
if(count($membs)>0)
{
$request =  $smcFunc['db_query']('','SELECT mem.id_member as ID_MEMBER, mem.avatar,
IFNULL(a.id_attach, 0) AS ID_ATTACH, a.filename, a.attachment_type as attachmentType 
FROM {db_prefix}members AS mem
LEFT JOIN {db_prefix}attachments AS a ON (a.id_member = mem.id_member)
WHERE mem.id_member IN (' 
implode(",",$membs) . ')',array());

$avvy = array();
if($smcFunc['db_num_rows']($request)>0)
{
while($row $smcFunc['db_fetch_assoc']($request))
$avvy[$row['ID_MEMBER']] = $row['avatar'] == '' ? ($row['ID_ATTACH'] > ? (empty($row['attachmentType']) ? $scripturl '?action=dlattach;attach=' $row['ID_ATTACH'] . ';type=avatar' $modSettings['custom_avatar_url'] . '/' $row['filename']) : '') : (stristr($row['avatar'], 'http://') ? $row['avatar'] : $modSettings['avatar_url'] . '/' htmlspecialchars($row['avatar']));

$smcFunc['db_free_result']($request);
}
}
// Show the news fader?  (assuming there are things to show...)
if ($settings['show_newsfader'] && !empty($context['fader_news_lines']))
{
echo '
<div id="newsfader">
<div class="cat_bar">
<h3 class="catbg">
<img id="newsupshrink" src="'
$settings['images_url'], '/collapse.gif" alt="*" title="'$txt['upshrink_description'], '" align="bottom" style="display: none;" />
'
$txt['news'], '
</h3>
</div>
<ul class="reset" id="smfFadeScroller"'
, empty($options['collapse_news_fader']) ? '' ' style="display: none;"''>';

foreach ($context['news_lines'] as $news)
echo '
<li>'
$news'</li>';

echo '
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="'
$settings['default_theme_url'], '/scripts/fader.js"></script>
<script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[

// Create a news fader object.
var oNewsFader = new smf_NewsFader({
sSelf: \'oNewsFader\',
sFaderControlId: \'smfFadeScroller\',
sItemTemplate: '
JavaScriptEscape('<strong>%1$s</strong>'), ',
iFadeDelay: '
, empty($settings['newsfader_time']) ? 5000 $settings['newsfader_time'], '
});

// Create the news fader toggle.
var smfNewsFadeToggle = new smc_Toggle({
bToggleEnabled: true,
bCurrentlyCollapsed: '
, empty($options['collapse_news_fader']) ? 'false' 'true'',
aSwappableContainers: [
\'smfFadeScroller\'
],
aSwapImages: [
{
sId: \'newsupshrink\',
srcExpanded: smf_images_url + \'/collapse.gif\',
altExpanded: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), ',
srcCollapsed: smf_images_url + \'/expand.gif\',
altCollapsed: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), '
}
],
oThemeOptions: {
bUseThemeSettings: '
$context['user']['is_guest'] ? 'false' 'true'',
sOptionName: \'collapse_news_fader\',
sSessionVar: '
JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
sSessionId: '
JavaScriptEscape($context['session_id']), '
},
oCookieOptions: {
bUseCookie: '
$context['user']['is_guest'] ? 'true' 'false'',
sCookieName: \'newsupshrink\'
}
});
// ]]></script>'
;
}

echo '
<div id="boardindex_table">
<table class="table_list">'
;

/* Each category in categories is made up of:
id, href, link, name, is_collapsed (is it collapsed?), can_collapse (is it okay if it is?),
new (is it new?), collapse_href (href to collapse/expand), collapse_image (up/down image),
and boards. (see below.) */
foreach ($context['categories'] as $category)
{
// If theres no parent boards we can see, avoid showing an empty category (unless its collapsed)
 if (empty($category['boards']) && !$category['is_collapsed'])
 continue;

 echo '
 <tbody class="header" id="category_'
$category['id'], '">
 <tr>
 <td colspan="4">
 <div class="cat_bar">
 <h3 class="catbg">'
;

 /*
 // If this category even can collapse, show a link to collapse it.
 if ($category['can_collapse'])
 echo '
 <a class="collapse" href="', $category['collapse_href'], '">', $category['collapse_image'], '</a>';

 if (!$context['user']['is_guest'] && !empty($category['show_unread']))
 echo '
 <a class="unreadlink" href="', $scripturl, '?action=unread;c=', $category['id'], '">', $txt['view_unread_category'], '</a>';
 Okunmamış iletiler ve menüyü açma ve kapamaya yaramaktadır istersen açarsın */
 echo '
 '
$category['link'], '
 </h3>
 </div>
   <div class="headercat">
 <img src="'
$settings['images_url'], '/kategoriler/'$category['id'], '.png" alt="category" width="100%"/>
 </div>
</td>
</tr>
</tbody>'
;

// Assuming the category hasn't been collapsed...
if (!$category['is_collapsed'])
{
echo '
<tbody class="content" id="category_'
$category['id'], '_boards">';

/* Each board in each category's boards has:
new (is it new?), id, name, description, moderators (see below), link_moderators (just a list.),
children (see below.), link_children (easier to use.), children_new (are they new?),
topics (# of), posts (# of), link, href, and last_post. (see below.) */
foreach ($category['boards'] as $board)
{
echo '
<tr id="board_'
$board['id'], '" class="windowbg2">
<td class="icon windowbg"'
, !empty($board['children']) ? ' rowspan="2"' '''>
<a href="'
, ($board['is_redirect'] || $context['user']['is_guest'] ? $board['href'] : $scripturl '?action=unread;board=' $board['id'] . '.0;children'), '">';

// If the board or children is new, show an indicator.
if ($board['new'] || $board['children_new'])
echo '
<img src="'
$settings['images_url'], '/'$context['theme_variant_url'], 'on'$board['new'] ? '' '2''.png" alt="'$txt['new_posts'], '" title="'$txt['new_posts'], '" />';
// Is it a redirection board?
elseif ($board['is_redirect'])
echo '
<img src="'
$settings['images_url'], '/'$context['theme_variant_url'], 'redirect.png" alt="*" title="*" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '
<img src="'
$settings['images_url'], '/'$context['theme_variant_url'], 'off.png" alt="'$txt['old_posts'], '" title="'$txt['old_posts'], '" />';

echo '
</a>
</td>
<td class="info">
<a class="subject" href="'
$board['href'], '" name="b'$board['id'], '">'$board['name'], '</a>';

// Has it outstanding posts for approval?
if ($board['can_approve_posts'] && ($board['unapproved_posts'] || $board['unapproved_topics']))
echo '
<a href="'
$scripturl'?action=moderate;area=postmod;sa=', ($board['unapproved_topics'] > 'topics' 'posts'), ';brd='$board['id'], ';'$context['session_var'], '='$context['session_id'], '" title="'sprintf($txt['unapproved_posts'], $board['unapproved_topics'], $board['unapproved_posts']), '" class="moderation_link">(!)</a>';

echo '

<p class="desc">'
$board['description'] , '</p>';

// Show the "Moderators: ". Each has name, href, link, and id. (but we're gonna use link_moderators.)
if (!empty($board['moderators']))
echo '
<p class="moderators">'
count($board['moderators']) == $txt['moderator'] : $txt['moderators'], ': 'implode(', '$board['link_moderators']), '</p>';

// Show some basic information about the number of posts, etc.
echo '
</td>
<td class="stats windowbg">
<p><span><b>Mesaj:</b> '
comma_format($board['posts']), ' '$board['is_redirect'] ? $txt['redirects'] :  '</span><br />
<b>Konu:</b> '
$board['is_redirect'] ? '' comma_format($board['topics']) . 
</p>
</td>
<td class="lastpost">'
;
 if(empty($settings['no_avvy']) && !$board['is_redirect'] && !empty($board['last_post']['id']))
 echo '
 <a href="' 
$scripturl '?action=profile;u=' .$board['last_post']['member']['id']. ';type=rss" class="floatleft">
 <img alt=""  class="avyframe" style="width: 45px;height: 45px;position: absolute;margin-left: -70px;margin-top: -3px;border-radius: 100px;padding:  1px;border: 1px solid #1c1d1f26;" src="' 
. (!empty($avvy[$board['last_post']['member']['id']]) ? : $settings['images_url'].'/guest.png') . '" />
 </a>'
;

/* The board's and children's 'last_post's have:
time, timestamp (a number that represents the time.), id (of the post), topic (topic id.),
link, href, subject, start (where they should go for the first unread post.),
and member. (which has id, name, link, href, username in it.) */
if (!empty($board['last_post']['id']))
echo '
<p><strong><i class="fa fa-user" style="color: #1c1d1f;" aria-hidden="true"></i> Gönderen: '
$board['last_post']['member']['link'] , '</br></strong><i class="fa fa-file-text" style="color: #1c1d1f;" aria-hidden="true"></i> Cvp: '$board['last_post']['link'], '<br />
<i class="fa fa-clock-o" style="color: #1c1d1f;" aria-hidden="true"></i> '
$board['last_post']['time'],'
</p>'
;
echo '
</td>
</tr>'
;
// Show the "Child Boards: ". (there's a link_children but we're going to bold the new ones...)
if (!empty($board['children']))
{
// Sort the links into an array with new boards bold so it can be imploded.
$children = array();
/* Each child in each board's children has:
id, name, description, new (is it new?), topics (#), posts (#), href, link, and last_post. */
foreach ($board['children'] as $child)
{
if (!$child['is_redirect'])
$child['link'] = '<a href="' $child['href'] . '" ' . ($child['new'] ? 'class="new_posts" ' '') . 'title="' . ($child['new'] ? $txt['new_posts'] : $txt['old_posts']) . ' (' $txt['board_topics'] . ': ' comma_format($child['topics']) . ', ' $txt['posts'] . ': ' comma_format($child['posts']) . ')">' $child['name'] . ($child['new'] ? '</a> <a href="' $scripturl '?action=unread;board=' $child['id'] . '" title="' $txt['new_posts'] . ' (' $txt['board_topics'] . ': ' comma_format($child['topics']) . ', ' $txt['posts'] . ': ' comma_format($child['posts']) . ')"><img src="' $settings['lang_images_url'] . '/new.gif" class="new_posts" alt="" />' '') . '</a>';
else
$child['link'] = '<a href="' $child['href'] . '" title="' comma_format($child['posts']) . ' ' $txt['redirects'] . '">' $child['name'] . '</a>';

// Has it posts awaiting approval?
if ($child['can_approve_posts'] && ($child['unapproved_posts'] || $child['unapproved_topics']))
$child['link'] .= ' <a href="' $scripturl '?action=moderate;area=postmod;sa=' . ($child['unapproved_topics'] > 'topics' 'posts') . ';brd=' $child['id'] . ';' $context['session_var'] . '=' $context['session_id'] . '" title="' sprintf($txt['unapproved_posts'], $child['unapproved_topics'], $child['unapproved_posts']) . '" class="moderation_link">(!)</a>';

$children[] = $child['new'] ? '<strong>' $child['link'] . '</strong>' $child['link'];
}
echo '
<tr id="board_'
$board['id'], '_children">
<td colspan="3" class="children windowbg">
<strong>'
$txt['parent_boards'], '</strong>: 'implode(', '$children), '
</td>
</tr>'
;
}
}
echo '
</tbody>'
;
}
echo '
<tbody class="divider">
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
</tbody>'
;
}
echo '
</table>
</div>'
;
//Kapanan kodlar son iletiler ve hepsini oku butonunu de-aktif kılmaktadır
/*if ($context['user']['is_logged'])
{
echo '
<div id="posting_icons" class="floatleft">';

// Mark read button.
$mark_read_button = array(
'markread' => array('text' => 'mark_as_read', 'image' => 'markread.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=markasread;sa=all;' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
);

echo '
<ul class="reset">
<li class="floatleft"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['theme_variant_url'], 'new_some.png" alt="" /> ', $txt['new_posts'], '</li>
<li class="floatleft"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['theme_variant_url'], 'new_none.png" alt="" /> ', $txt['old_posts'], '</li>
<li class="floatleft"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['theme_variant_url'], 'new_redirect.png" alt="" /> ', $txt['redirect_board'], '</li>
</ul>
</div>';

// Show the mark all as read button?
if ($settings['show_mark_read'] && !empty($context['categories']))
echo '<div class="mark_read">', template_button_strip($mark_read_button, 'right'), '</div>';
}
else
{
echo '
<div id="posting_icons" class="flow_hidden">
<ul class="reset">
<li class="floatleft"><img src="', $settings['images_url'], '/new_none.png" alt="" /> ', $txt['old_posts'], '</li>
<li class="floatleft"><img src="', $settings['images_url'], '/new_redirect.png" alt="" /> ', $txt['redirect_board'], '</li>
</ul>
</div>';
}*/

template_info_center();
}

function 
template_info_center()
{
global $context$settings$options$txt$scripturl$modSettings;

// Here's where the "Info Center" starts...
echo '
<span class="clear upperframe"><span></span></span>
<div id="info-center"><div class="innerframe">
<div id="upshrinkHeaderIC" class="infocenter" '
, empty($options['collapse_header_ic']) ? '' ' style="display: none;"''>';

// This is the "Recent Posts" bar.
if (!empty($settings['number_recent_posts']) && (!empty($context['latest_posts']) || !empty($context['latest_post'])))
{
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
<a href="'
$scripturl'?action=recent">Son İletiler</a>
</span>
</h4>
</div>
<div class="hslice" id="recent_posts_content">
<div class="entry-title" style="display: none;">'
$context['forum_name_html_safe'], ' - '$txt['recent_posts'], '</div>
<div class="entry-content" style="display: none;">
<a rel="feedurl" href="'
$scripturl'?action=.xml;type=webslice">'$txt['subscribe_webslice'], '</a>
</div>'
;

// Only show one post.
if ($settings['number_recent_posts'] == 1)
{
// latest_post has link, href, time, subject, short_subject (shortened with...), and topic. (its id.)
echo '
<strong><a href="'
$scripturl'?action=recent">'$txt['recent_posts'], '</a></strong>
<p id="infocenter_onepost" class="middletext">
'
$txt['recent_view'], ' &quot;'$context['latest_post']['link'], '&quot; '$txt['recent_updated'], ' ('$context['latest_post']['time'], ')<br />
</p>'
;
}
// Show lots of posts.
elseif (!empty($context['latest_posts']))
{
echo '
<dl id="ic_recentposts" class="middletext">'
;

/* Each post in latest_posts has:
board (with an id, name, and link.), topic (the topic's id.), poster (with id, name, and link.),
subject, short_subject (shortened with...), time, link, and href. */
foreach ($context['latest_posts'] as $post)
echo '
<dt><strong>'
$post['link'], '</strong> '$txt['by'], ' '$post['poster']['link'], ' ('$post['board']['link'], ')</dt>
<dd>'
$post['time'], '</dd>';
echo '
</dl>'
;
}
echo '
</div>'
;
}

// Show information about events, birthdays, and holidays on the calendar.
if ($context['show_calendar'])
{
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
<a href="'
$scripturl'?action=calendar' '">'$context['calendar_only_today'] ? $txt['calendar_today'] : $txt['calendar_upcoming'], '</a>
</span>
</h4>
</div>
<p class="smalltext">'
;

// Holidays like "Christmas", "Chanukah", and "We Love [Unknown] Day" :P.
if (!empty($context['calendar_holidays']))
echo '
<span class="holiday">'
$txt['calendar_prompt'], ' 'implode(', '$context['calendar_holidays']), '</span><br />';

// People's birthdays. Like mine. And yours, I guess. Kidding.
if (!empty($context['calendar_birthdays']))
{
echo '
<span class="birthday">'
$context['calendar_only_today'] ? $txt['birthdays'] : $txt['birthdays_upcoming'], '</span> ';
/* Each member in calendar_birthdays has:
id, name (person), age (if they have one set?), is_last. (last in list?), and is_today (birthday is today?) */
foreach ($context['calendar_birthdays'] as $member)
echo '
<a href="'
$scripturl'?action=profile;u='$member['id'], '">'$member['is_today'] ? '<strong>' ''$member['name'], $member['is_today'] ? '</strong>' '', isset($member['age']) ? ' (' $member['age'] . ')' '''</a>'$member['is_last'] ? '<br />' ', ';
}
// Events like community get-togethers.
if (!empty($context['calendar_events']))
{
echo '
<span class="event">'
$context['calendar_only_today'] ? $txt['events'] : $txt['events_upcoming'], '</span> ';
/* Each event in calendar_events should have:
title, href, is_last, can_edit (are they allowed?), modify_href, and is_today. */
foreach ($context['calendar_events'] as $event)
echo '
'
$event['can_edit'] ? '<a href="' $event['modify_href'] . '" title="' $txt['calendar_edit'] . '"><img src="' $settings['images_url'] . '/icons/modify_small.gif" alt="*" /></a> ' ''$event['href'] == '' '' '<a href="' $event['href'] . '">'$event['is_today'] ? '<strong>' $event['title'] . '</strong>' $event['title'], $event['href'] == '' '' '</a>'$event['is_last'] ? '<br />' ', ';
}
echo '
</p>'
;
}

// Show statistical style information...
if ($settings['show_stats_index'])
{
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
<a href="'
$scripturl'?action=stats">'$txt['forum_stats'], '</a>
</span>
</h4>
</div>
<p>
'
$context['common_stats']['total_posts'], ' '$txt['posts_made'], ' '$txt['in'], ' '$context['common_stats']['total_topics'], ' '$txt['topics'], ' '$txt['by'], ' '$context['common_stats']['total_members'], ' '$txt['members'], '. ', !empty($settings['show_latest_member']) ? $txt['latest_member'] . ': <strong> ' $context['common_stats']['latest_member']['link'] . '</strong>' '''<br />
'
, (!empty($context['latest_post']) ? $txt['latest_post'] . ': <strong>&quot;' $context['latest_post']['link'] . '&quot;</strong>  ( ' $context['latest_post']['time'] . ' )<br />' ''), '
<a href="'
$scripturl'?action=recent">'$txt['recent_view'], '</a>'$context['show_stats'] ? '<br />
<a href="' 
$scripturl '?action=stats">' $txt['more_stats'] . '</a>' '''
</p>'
;
}

// "Users online" - in order of activity.
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
'
$txt['online_users'], ' (' comma_format($context['num_users_online']), ' Üye, 'comma_format($context['num_guests']), ' Ziyaretçi)

</span>
</h4>
</div>
'
;
// Handle hidden users and buddies.
$bracketList = array();
if ($context['show_buddies'])
$bracketList[] = comma_format($context['num_buddies']) . ' ' . ($context['num_buddies'] == $txt['buddy'] : $txt['buddies']);
if (!empty($context['num_spiders']))
$bracketList[] = comma_format($context['num_spiders']) . ' ' . ($context['num_spiders'] == $txt['spider'] : $txt['spiders']);
if (!empty($context['num_users_hidden']))
$bracketList[] = comma_format($context['num_users_hidden']) . ' ' $txt['hidden'];

if (!empty($bracketList))
echo ' (' implode(', '$bracketList) . ')';

echo $context['show_who'] ? '</a>' '''
<p class="inline smalltext">'
;

// Assuming there ARE users online... each user in users_online has an id, username, name, group, href, and link.
if (!empty($context['users_online']))
{
echo '
'
implode(', '$context['list_users_online']);

// Showing membergroups?
if (!empty($settings['show_group_key']) && !empty($context['membergroups']))
echo '
<br />[' 
implode(']&nbsp;&nbsp;['$context['membergroups']) . ']';
}
/*
echo '
</p>
<p class="last smalltext">
', $txt['most_online_today'], ': <strong>', comma_format($modSettings['mostOnlineToday']), '</strong>.
', $txt['most_online_ever'], ': ', comma_format($modSettings['mostOnline']), ' (', timeformat($modSettings['mostDate']), ')
</p>';
*/
// If they are logged in, but statistical information is off... show a personal message bar.
if ($context['user']['is_logged'] && !$settings['show_stats_index'])
{
echo '
<div class="title_barIC">
<h4 class="titlebg">
<span class="ie6_header floatleft">
'
$context['allow_pm'] ? '<a href="' $scripturl '?action=pm">' '''<img class="icon" src="'$settings['images_url'], '/message_sm.gif" alt="'$txt['personal_message'], '" />'$context['allow_pm'] ? '</a>' '''
<span>'
$txt['personal_message'], '</span>
</span>
</h4>
</div>
<p class="pminfo">
<strong><a href="'
$scripturl'?action=pm">'$txt['personal_message'], '</a></strong>
<span class="smalltext">
'
$txt['you_have'], ' 'comma_format($context['user']['messages']), ' '$context['user']['messages'] == $txt['message_lowercase'] : $txt['msg_alert_messages'], '.... '$txt['click'], ' <a href="'$scripturl'?action=pm">'$txt['here'], '</a> '$txt['to_view'], '
</span>
</p>'
;
}

echo '
</div>
</div></div>
<div class="veo-hizalama"></div></div></div>
<span class="lowerframe"><span></span></span>'
;

// Info center collapse object.
echo '
<script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
var oInfoCenterToggle = new smc_Toggle({
bToggleEnabled: true,
bCurrentlyCollapsed: '
, empty($options['collapse_header_ic']) ? 'false' 'true'',
aSwappableContainers: [
\'upshrinkHeaderIC\'
],
aSwapImages: [
{
sId: \'upshrink_ic\',
srcExpanded: smf_images_url + \'/collapse.gif\',
altExpanded: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), ',
srcCollapsed: smf_images_url + \'/expand.gif\',
altCollapsed: '
JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), '
}
],
oThemeOptions: {
bUseThemeSettings: '
$context['user']['is_guest'] ? 'false' 'true'',
sOptionName: \'collapse_header_ic\',
sSessionVar: '
JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
sSessionId: '
JavaScriptEscape($context['session_id']), '
},
oCookieOptions: {
bUseCookie: '
$context['user']['is_guest'] ? 'true' 'false'',
sCookieName: \'upshrinkIC\'
}
});
// ]]></script>'
;
}
?>

Bu kodları atmışsınız,özelden bakarsanız görürsünüz.

tarantula901

Oyuzden özelden bir daha destek mesajı atmayın ve dosyaları smfnın ek kısmına ekleyin. bir sürü kişiye yazayım gözden kaçmış olabilir.
Sitenizde işlem yapmadan önce mutlaka yedek alın.

Pm'den ve Skypeden istenilen destekler ücretlidir. Ücret ödememek için lütfen sitede sorunuzu konu açarak sorabilirsiniz.

Ücretli Smf Destek İçin

Ziyaretci

Size ne lazım eke koyayım ?